Dienstverleners

​​Kraamzorg


​​De draagmoeder:
​​Als draagmoeder ben je een zwangere zoals alle andere zwangeren. Je hebt daarom gewoon recht op dezelfde dingen: je hebt recht op zwangerschapsverlof van je werkgever of een ZEZ uitkering voor ZZP’ers. Maar je hebt ook recht op medische zorg van verloskundige en ziekenhuis en dus ook: recht op kraamzorg. 
​​
​​De wensouders:
De wensouders hebben dan weer recht op kraamzorg voor het deel dat om de baby gaat. De baby heeft dus recht op die zorg en de woont nu eenmaal bij de ouders in huis. Dat de pasbevallen vrouw (draagmoeder) en de pasgeboren baby niet op één adres wonen, maakt niks uit. Er kan wel een eigen bijdrage gelden wanneer je niet aanvullend verzekerd bent. 

Deze werking werd op 8 maart 2021 bevestigd door minister Van Ark (Medische Zorg).
Citaat:

"In artikel 2.11 Besluit zorgverzekering (Bzv) staat beschreven dat de kraamzorg zorg omvat zoals kraamverzorgenden die plegen te bieden aan moeder en kind in verband met een bevalling, gedurende ten hoogste tien dagen, te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Of kraamzorg wordt verleend, hangt af van de indicatie van de verzekerde. Uit het Bzv volgt dat de verzekerde ‘redelijkerwijs moet zijn aangewezen’ op de inhoud en omvang van de zorg. In het geval van kraamzorg kunnen zowel moeder als kind aanspraak maken op deze zorg.

Wensouders, adoptieouders en pleegouders (hierna: wensouders), ongeacht of het 
paren van gelijk geslacht of verschillend geslacht betreft, kunnen volledig aanspraak maken op vergoeding van kraamzorg. Voor de wensouder geldt de zorgplicht voor een pasgeborene als indicatie. Ook in die situaties is er behoefte aan een goede start voor ouder en kind. Er is geen sprake van een verschil: de bepalingen rond kraamzorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) gelden voor hen op dezelfde wijze, omdat voor hen de aanspraak voor de pasgeborenen geldt. Het pasgeboren zijn is hiervoor de indicatie. De kraamverzorgende indiceert welke zorg nodig is en bepaalt op basis van het Landelijk Indicatieprotocol kraamzorg (LIP) het aantal uren kraamzorg."

KVK: 77580109
RSIN: 861053977

©2024 Stichting Zwanger Voor Een Ander.