Nieuws / 2021

Dit zijn de plannen van de politieke partijen voor draagmoederschap

Geplaatst op 9-03-2021

​Wat willen de verschillende politieke partijen met draagmoederschap? Stichting Zwanger voor een Ander liep alle verkiezingsprogramma's voor je af, zodat je precies weet wat je kunt verwachten als het gaat om draagmoederschap, meer-ouderschap en een eventuele draagmoederbank.

De vraag die we iedereen stelden: Welke plannen heeft de partij om (niet-commercieel) draagmoederschap in Nederland beter te regelen, voor kind, draagmoeder en wensouders?

VVD: Draagmoederschap is voor ons een belangrijk onderwerp. Enerzijds zien we de belangen van wensouders die heel graag via deze weg een kind willen krijgen, anderzijds zien we dat we wel zorgvuldig moeten zijn om misstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Net als voor adoptie geldt dat Nederland voor draagmoederschap soms afhankelijk is van de kwaliteit van aangeleverde informatie uit het buitenland. Dat is erg kwetsbaar. De afgelopen periode heeft het kabinet een wetsvoorstel uitgewerkt waarin de Nederlandse mogelijkheden voor draagmoederschap wettelijk worden verruimd via een vooraf opgestelde procedure. Momenteel bestudeert de Raad van State het wetsvoorstel. Naar verwachting zal de Raad van State binnenkort advies uitbrengen, waarna het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

In ons verkiezingsprogramma staan de volgende passages over draagmoederschap:

  • Een wettelijke regeling voor draagmoederschap binnen Nederland. De regeling maakt draagmoederschap tegen financiële compensatie onder voorwaarden mogelijk. Onderdeel hiervan is dat het kind recht heeft om te weten van wie de eicel en de zaadcel afkomstig zijn en wie de draagmoeder is geweest. Psychologisch onderzoek, zoals dat ook bestaat voorafgaand aan een keuze voor een geslachtswijziging, moet uitwijzen of de keuze vrijwillig wordt gemaakt en niet is ingegeven door financiële noodzaak of door druk van buitenaf.
  • Verbieden van draagmoederschap met een draagmoeder in landen waar draagmoederschap ongereguleerd  is,  of  waar  de  rechten  van  kinderen,  draagmoeders  en  wensouders  niet  worden beschermd en er een te groot risico bestaat op uitbuiting. Leidend zijn te allen tijde de in Nederland geldende juridische waarborgen, die hun basis vinden in de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

GroenLinks: Wij vinden het ook nodig dat er een betere regeling getroffen wordt voor het draagmoederschap. In dit overleg gaf van den Berge aan dat we dit volwaardig willen faciliteren en dat we meer in moeten gaan zetten op niet-commerciële faciliteiten om draagmoederschap in Nederland te faciliteren zodat mensen hiervoor niet naar het buitenland hoeven. Daarnaast willen wij, samen met D66, werk maken van de wet Modern Ouderschap. De wet breidt de mogelijkheden voor ouderschap uit. Zo wordt het mogelijk om met meer dan twee personen juridisch ouderschap en gezag te hebben. Een liefdevol gezin kan immers, zoals jullie stichting zal weten, uit vele verschillende vormen bestaan. Regenbooggezinnen lopen nu nog te vaak tegen allerlei obstakels aan wanneer zij een gezin willen stichten. De huidige wetgeving is gebaseerd op een ouderwets idee van het gezin. Samen met D66 willen we een moderne wet die past bij de huidige samenleving waarin we veel diverse gezinssituaties kennen.

PvdA: Ons verkiezingsprogramma is er duidelijk over: er moet een niet-commerciële draagmoederbank komen en de overheid moet haast maken met het verruimen van de mogelijkheden van een draagmoeder voor homostellen.

50PLUS: Wij zijn een kleine partij en hebben een klein team; daardoor kunnen we helaas niet deelnemen aan alle activiteiten die in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen worden georganiseerd. En daarnaast hebben wij nog niet op alle deelonderwerpen een standpunt bepaald. Na de verkiezingen zullen wij – met de nieuwe fractie in de Tweede Kamer – een standpunt op deelonderwerpen bepalen. Dan komen wij er graag bij u op terug.

PvdD: In ons verkiezingsprogramma hebben wij opgenomen dat er een wet voor meer-ouderschap, meer-oudergezag en draagmoederschap moet komen. Niet-commercieel draagmoederschap moet simpelweg minder ingewikkeld worden gemaakt. Voor de vraag hóe dan, is nog contact opgenomen met een Kamerlid, meer info volgt. 

SGP: Wat de SGP betreft mag het krijgen van kinderen mag nooit een commercieel project zijn. Commercieel  draagmoederschap is daarom niet gewenst. Bij draagmoederschap uit het buitenland is in  veel gevallen sprake van uitbuiting en het om financiële redenen ondergaan van een belastende behandeling als eiceldonatie. Dat is ongewenst, mede gezien de gevolgen die het  voor kinderen heeft. De SGP pleit ervoor om het verbod op commercieel draagmoederschap te blijven handhaven. Nederland moet zich inspannen om een einde te maken aan de praktijk in landen waar (commercieel) draagmoederschap nu wel is toegestaan. Uiteindelijk staat voor de SGP het belang van het kind voorop.

Volt: Volt Nederland heeft op dit punt nog geen beleid geschreven en dus ook nog geen standpunt in te nemen waarmee ik uw vraag zou kunnen beantwoorden. Na de verkiezingen zullen wij echter aan het werk gaan om ons beleidsprogramma bij te werken, waarbij wij naast leden en experts ook het maatschappelijk middenveld willen raadplegen om nieuwe beleidsvoorstellen te ontwikkelen. Wij gaan daarom in een later stadium graag met uw stichting om tafel zodat Volt ook op dit onderwerp pragmatisch beleid kan voorstellen.

ChristenUnie: De ChristenUnie heeft grote bezwaren tegen het reguleren van draagmoederschap waarbij het kind genetisch slechts gedeeltelijk of in het geheel niet met de ouders verwant is. Nederland heeft de afgelopen 30 jaar een consistent ontmoedigingsbeleid gevoerd ter zake van draagmoederschap. De ChristenUnie ziet geen reden om daar verandering in te brengen.

SP: Nog geen reactie

PVV: Nog geen reactie

CDA: Nog geen reactie

D66: Nog geen reactie

DENK: Nog geen reactie

FVD: Nog geen reactie

Bij1: Nog geen reactie 

KVK: 77580109
RSIN: 861053977

©2024 Stichting Zwanger Voor Een Ander.