Termen

Wat is draagmoederschap? En wat is dan een leenmoeder? En wat is klassiek draagmoederschap? De termen vliegen je soms om de oren. In dit stuk, willen we je uitleggen wat de verschillende termen betekenen.

De simpelste is draagmoederschap. Dat is wanneer een vrouw zwanger wordt, met de intentie dat kind af te staan aan andere ouders. Of dat nu genetisch haar eigen kind is of niet, is niet relevant. Wat wel van belang is, is dat minstens één van de wensouders een genetische band heeft met een kind. Want als de baby biologisch geen enkele band heeft met de wensouders, dan gaat het om adoptie.

Klassiek draagmoederschap is een andere benaming voor laagtechnologisch draagmoederschap. Hierbij komen geen ingewikkelde medische ingrepen kijken, de draagmoeder wordt bevrucht met het zaad van de wensvader. Meestal gebeurt dit middels zelf-inseminatie en is er dus geen seks tussen de draagmoeder en de wensvader. Klassiek draagmoederschap is tegenwoordig steeds zeldzamer. Met de ontwikkelingen in de medische wetenschap is het mogelijk geworden om een kind te dragen dat genetisch niet een eigen kind van de draagmoeder is en sommige wensouders en draagmoeders verkiezen dat.

Natuurlijk draagmoederschap is een term die wel eens wordt gebruikt voor klassiek draagmoederschap, waarbij de draagmoeder wél seks heeft met de wensvader om de zwangerschap tot stand te brengen. Er is ons echter geen enkel geval bekend waarbij deze werkwijze nog gebruikt werd.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van IVF technologie en een andere eicel (van een donor of de wensmoeder), dan spreekt men van hoogtechnologisch draagmoederschap. Op een enkele plek op het Internet wordt hiervoor de term “leenmoeder” of “draagster” gebruikt, want het zou niet om “echt” draagmoederschap gaan, maar dat is neerbuigend naar de vrouwen die een dergelijk traject voor een ander doormaken. Vooral draagster is daarbij een ongelukkige woordkeuze, aangezien het woord draagster gebruikt wordt bij ziektes (bijv. “draagster van hemofilie”). Ook vrouwen die een kind voor een ander dragen dat genetisch niet van henzelf is, verdienen de titel draagmoeder.

Zie ook: Hoog of laagtechnologisch?

Nog wat termen die bij het begrijpen van het juridische vraagstuk nodig zijn:

  • Genetische ouder – De genetische ouder is de ouder waarvan ei- of zaadcel is gebruikt. Deze heeft zijn/haar genen doorgegeven aan het kindje en dit is met een DNA test aan te tonen. Een genetische band kan nooit worden verbroken.
  • Juridisch ouder – De juridisch ouder heeft een juridische aansprakelijkheid richting het kind. Hij/zij is onderhoudsplichtig, maar heeft ook recht op bezoek en informatie. Het kind is zijn/haar erfgenaam. Deze ouder heeft daarmee echter nog geen inspraak in de keuzes die rondom het kind gemaakt worden. Een juridische band kan enkel door adoptie worden verbroken.
  • Ouder met gezag – Dit is de ouder die het gezag voert over het kind. Volgens de huidige wetgeving kunnen hooguit twee mensen gezag hebben over een kind. Het gezag kan uitsluitend door de rechter, op advies van de Raad voor de Kinderbescherming worden afgenomen.
  • Verzorgende ouder – Dit is de ouder die in het dagelijks leven de zorg heeft voor het kind en waar het kind ook bij woont.
  • Pleegouder – Verzorgende ouder, die een kind van een ander in eigen gezin verzorgt en opvoedt. Pleegouders hebben geen ouderlijk gezag.

Zie ook: De juridische kant