Herijking Ouderschap in eenvoudige taal

We zijn blij!

8 december 2016

Een belangrijke dag gisteren, de presentatie van het rapport van de Staatscommissie herijking ouderschap. Na 2,5 jaar werk ligt er nu een dik boekwerk waarin de commissie onze regering aanbevelingen doet over met name twee grote onderwerpen: meerouderschap en draagmoederschap. En op beide gebieden zijn enorme verbeteringen te lezen!

In dit artikel vertellen we je de belangrijkste punten die draagmoederschap aangaan, uit het bijna 650 pagina’s tellende rapport.

Staatscommissie Herijking Ouderschap 2016 rapport
Staatscommissie Herijking Ouderschap, het 637 pagina’s tellende rapport.

Lees “Herijking Ouderschap in eenvoudige taal” verder

Kabinet: draagmoederschap aanscherpen

Het kabinet wil nieuwe eisen stellen aan de acceptatie van draagmoederschap in het buitenland.

Het voorstel is dat draagmoederschap in het buitenland straks alleen wordt geaccepteerd als ten minste 1 van de wensouders genetisch verwant is met het kind en de andere genetische ouder bekend is.

Lees hier het volledige persbericht van de Rijksoverheid

Knelpunten draagmoederschap moeten worden opgelost

Het kabinet wil met een aantal maatregelen knelpunten binnen de Nederlandse regelgeving ten aanzien van draagmoederschap oplossen.

Zo wordt voorgesteld dat draagmoederschap in het buitenland straks enkel wordt geaccepteerd als ten minste één van de wensouders genetisch verwant is met het kind en de andere genetische ouder bekend is. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief over dit onderwerp.

Lees hier het volledige persbericht van de Rijksoverheid