Draagmoeder is gehuwd

B: de draagmoeder is gehuwd

De vrouw waaruit een kind geboren is, is de juridisch moeder. De persoon waarmee die vrouw getrouwd is, is automatisch ook de juridisch vader/moeder. Er zijn nu twee opties:

Optie 1: Als de wensvader het kindje dan toch wil erkennen, zal de “draagvader” het vaderschap van het kind waarvan zijn vrouw zwanger is, moeten ontkennen. Dit is een procedure die langs een rechter moet. Als dat gedaan is, kan een wensouder het ongeboren kindje erkennen.

Lees hier meer over in de scriptie “Privaatrechtelijke rechtspraktijk” van L. Koekkoek (pagina 12/13)

Optie 2: Jullie kunnen er ook voor kiezen de situatie zo te laten en pas na de geboorte voor gezag en adoptie te gaan. De wensouders worden dan formeel pleeggezin van het draagkindje en vragen na de geboorte het gezag aan. Voor het opnemen van het kindje in het gezin van de wensouders is toestemming van de Raad voor de Kinderbescherming nodig. Gezag wordt door een rechter toegekend. Na een jaar kunnen de wensouders het kindje adopteren. Pas dan komt elke familierechtelijke en erfrechtelijke band met de beide draagouders te vervallen.

Aandachtspunten:

  • Tot de adoptie rond is mag een draagmoeder (draagouders) zich bedenken. Een rechter zal haar (hun) bedenking daarin zwaar wegen en de kans is groot dat ze het draagkindje toegewezen krijgt als dat gebeurt.
  • Als de adoptie niet door kan gaan, doordat de wensouders zich bedenken of komen te overlijden of doordat de rechter het niet goedkeurt, dan blijft de familierechtelijke band tussen draagmoeder (draagouders) en kind bestaan. Zij blijft/blijven dan in principe dus ook onderhoudsplichtig en het kind blijft haar/hun erfgenaam. Dit risico is niet af te vangen.
  • In geval van optie 1: Hoewel bij een erkend kind geen sprake is van pleegzorg, is het toch belangrijk om al in de zwangerschap de Raad voor de Kinderbescherming erbij te betrekken. Je hebt hen namelijk nodig voor de uiteindelijke adoptie.
  • In geval van optie 2: als wensouders zich bedenken, kunnen ze de draagouders met het kindje laten zitten. De draagouders lopen ook het risico dat de wensouders tijdens de zwangerschap iets overkomt.
  • In geval van optie 2: De Raad voor de Kinderbescherming moet vóór de geboorte toestemming hiervoor geven! Het opnemen van een kind onder de 6 maanden in je gezin zonder die toestemming is strafbaar!

Hierop zijn allerlei nuances en uitzonderingen. Bovendien – nogmaals – deze tekst is niet opgesteld door juristen. Laat je dus altijd goed informeren door een ervaren advocaat!